200617_PTA_USAYellowThaiCurry_90SecVegCurryBowl-RenderFront (1)